Разликата между Colossal и Massive

Когато се използва като прилагателни , гозила означава изключително голям или в голям мащаб, докато масивна означава или се отнася до голяма маса.


Масивна Също така е съществително със значение: хомогенна скална маса, неспластена и без очевидна кристална структура.проверете по-долу за другите дефиниции на гозила и Масивна 1. гозила като прилагателно :

  Изключително голям или в голям мащаб.  Примери:

  „Едно кученце може да направи колосална бъркотия.“

 1. Масивна като прилагателно :

  От или се отнася до голяма маса; тежки, тежки или обемисти.  Примери:

  „Изглежда, че масивна комета или астероид са сложили край на ерата на динозаврите“.

 2. Масивна като прилагателно :

  Много по-голям от нормалното.

  Примери:

  „В сравнение със своите колеги от Втората световна война основният боен танк„ Абрамс “е наистина масивен.“

 3. Масивна като прилагателно :

  От голямо значение или внос; поразителен.

  Примери:

  „Просвещението включва огромни промени в много области на западната мисъл“.

 4. Масивна като прилагателно (минералогия):

  Не показва кристална форма.

 5. Масивна като прилагателно :

  От особено изключително качество или стойност; страхотно.

  Примери:

  - Видя ли Колбърт снощи? Той беше масивен!

 6. Масивна като прилагателно (разговорно, неформално, Ирландия):

  изключителен, красив

  Примери:

  - Роклята ти е масивна, любов. От къде го взе?'

 7. Масивна като прилагателно (неформално):

  В много голяма степен; общо, напълно.

 8. Масивна като прилагателно (физика):

  (на частица) Притежаваща маса.

  Примери:

  'Някои бозони са масивни, докато други са безмасови.'

 1. Масивна има съществително (минералогия):

  Хомогенна скална маса, неспластена и без очевидна кристална структура.

  Примери:

  „карстов масив в Западна Грузия“

 2. Масивна има съществително (жаргон):

  Група хора от населено място или споделящи колективна цел, интерес и т.н.

  Примери:

  'Голямо за огромния Кройдън!'

Сравнете думите:

Намерете разликата

Сравнете със синоними и сродни думи:

 • колосален срещу огромен
 • колосален срещу гигантски
 • колосален срещу гигантски
 • колосално срещу огромно
 • колосален срещу чуден
 • колосално срещу огромно
 • обемисти срещу масивни
 • тежък срещу масивен
 • солиден срещу масивен
 • масивен срещу значителен
 • масивна срещу тежка
 • несъществени срещу масивни
 • светлина срещу масивна
 • колосален срещу масивен
 • огромен срещу масивен
 • огромен срещу масивен
 • гигант срещу масивен
 • гигантски срещу масивни
 • страхотно срещу масивно
 • огромен срещу масивен
 • махоосивен срещу масивен
 • масивен срещу титаничен
 • джудже срещу масивно
 • малко срещу масивно
 • масивен срещу микроскопичен
 • масивен срещу джудже
 • масивен срещу нисък
 • масивен срещу размер на пинта
 • масивен срещу мъничък
 • масивен срещу дребен
 • последващи срещу масивни
 • масивен срещу смислен
 • масивен срещу поразителен
 • масивен срещу значителен
 • масивна срещу тежка
 • страхотно срещу масивно
 • масивен срещу супер
 • отличен срещу масивен
 • масивен срещу страхотен
 • без значение срещу масивна
 • незначителен срещу масивен
 • масивен срещу кеф
 • масивна срещу дреболия
 • масивен срещу тривиален
 • масивен срещу маловажен
 • куца срещу масивна
 • масивен срещу остарял
 • разочароващо срещу масивно
 • скапан срещу масивен
 • масивен срещу безмасов

Интересни Статии

Разликата между сделка и търговия

Сделката е разделение, част, дял, докато търговията е покупка и продажба на стоки и услуги на пазара.

Разликата между Sight и View

Зрението е способността да се вижда, докато погледът е актът на виждане или гледане на нещо.

Разликата между починал и късно

Покойникът е мъртъв човек, докато късно е смяна (планиран работен период), която се извършва късно през деня или през нощта.

Разликата между смели и смели

Смелият е смел, смел, докато смелият е на човек, проявяващ или притежаващ смелост.

Разликата между жилищна сграда и триплекс

Жилищната сграда е жилищна сграда, съдържаща множество апартаменти или апартаменти, докато триплексът е сграда с три апартамента или отделения.

Разликата между Gully и Ravine

Гъли е изкоп, дере или тесен канал, който се е носил от воден поток, особено на хълм, докато дерето е дълбока тясна долина или клисура в земната повърхност, носена от течаща вода.

Разликата между апатичен и стоически

Апатичният е лишен от чувство, докато стоическият е или е свързан със стоиците или техните идеи.

Разликата между стол Palanquin и Sedan

Паланкинът е покрит тип постеля за разтегнат пътник, носен на четири стълба на раменете на четири или повече носители, както преди се използваше (също от колониали) в Източна Азия, докато седалковият стол е малка постелка или паланкин, място за сядане един човек, често носен на два стълба и носен от двама души.

Разликата между Войнстващ и Бъден

Воюващият се занимава с война, воюва, докато подлият е естествено агресивен или враждебен.

Разликата между изпит и тест

Изпитът е акт на изследване, докато тестът е предизвикателство, изпитание.

Разликата между Lighten и Mitigate

Изсветляването е да се направи по-ярко или по-ясно, докато смекчаването е да се намали, намали или намали.

Разликата между анахронично и остаряло

Anachronistic е погрешна по дата, докато остарялата вече не се използва.

Разликата между идиом и народен език

Идиомът е начин на говорене, начин на изразяване, характерен за език, човек или група хора, докато народният език е езикът на даден народ или национален език.

Разликата между споразумението и съгласието

Споразумението е разбирателство между субектите за спазване на специфичен начин на поведение, докато съгласието е състояние на съгласие.

Разликата между информативна и нормативна

Информативното е предоставяне на информация, докато нормативното е или се отнася до норма или стандарт.

Разликата между Peckerwood и Redneck

Peckerwood е кълвач, докато червеногризът е беден, селски, особено бял човек от южните щати.

Разликата между производно и опция

Производният е нещо производно, докато опцията е един от набор от избори, които могат да бъдат направени.

Разликата между неясно и неясно

Неясно е да се направи неясно, докато неясно е да се скита.

Разликата между Abate и Humble

Abate е намаляване, докато смиреното е ..

Разликата между Blurry и Hazy

Размазването не е ясно, отчетливо или фокусирано, докато мъглявото е плътно или затъмнено от мъгла.

Разликата между Хъл и Пил

Корпусът е външната обвивка на плод или семе, докато кората е кожата или външният слой на плода, зеленчука и др.

Разликата между Lavish и Prodigal

Щедрите харчат или даряват изобилно, докато блудството е разточително екстравагантно.

Разликата между Analog и Digital

Аналогът е нещо, което има аналогия с нещо друго, докато цифровото е цифрова опция.

Разликата между железопътната линия и железопътната линия

Железопътната коловоза е двойка оформени стоманени релси, разделени и поддържани обикновено върху дървени или бетонни връзки или траверси, образуващи коловоз, по който могат да се движат железопътни превозни средства с фланец, докато железопътната линия е транспортна система, използваща релси, използвани за преместване на пътници или товари.

Разликата между лекота и мир

Лекотата е способност, средство да се направи нещо, особено: възможност, шанс. умение, сръчност, удобство, докато спокойствието е състояние на спокойствие, тишина и хармония.