Разликата между Cuck и Cuckold

Когато се използва като съществителни , чук означава рогоносец, докато рогоносец означава мъж, женен за невярна съпруга, особено когато не е наясно или не приема факта.

Когато се използва като глаголи , чук означава за рогоносец, докато рогоносец означава да се направи рогоносец или измама от някого, като бъдете неверни или като съблазните партньора или съпруга си.
проверете по-долу за другите дефиниции на Cuck и Рогоносец

 1. Cuck има съществително (жаргон):

  Рогоносец. 2. Cuck има съществително (обидно, _, жаргон):

  Слабичка.

 3. Cuck има съществително (обидно, _, жаргон):  Този, който действа срещу собствените си интереси или срещу собствената си раса, пол, класа, религия и т.н.

 1. Cuck има глагол (жаргон, преходен):

  До рогоносец.

 2. Cuck има глагол (жаргон, преходен, унизителен):

  За отслабване или емаскулация.

 3. Cuck има глагол (жаргон, преходен, унизителен):

  Да предаде нечието доверие; да експлоатира някого по начин, който да се облагодетелства за тяхна сметка.

 1. Cuck има глагол (остаряло, преходно):

  Да накажеш (някого), като го сложиш в табуретка.

 1. Рогоносец има съществително :

  Мъж, женен за невярна съпруга, особено когато не е наясно или не приема факта.

 2. Рогоносец има съществително :

  Западноиндийска плектогнатна риба,.

 3. Рогоносец има съществително :

  , И съюзни видове.

 1. Рогоносец има глагол (преходно):

  Да направиш рогоносец или пиян на някой, като си изневерен, или като съблазниш партньора или съпруга си.

Сравнете думите:

Намерете разликата

Сравнете със синоними и сродни думи:

 • рогоносец срещу рогоносец
 • cuck vs cuckold
 • рогоносец срещу cuckquean
 • cuck vs cuckold
 • рогоносец срещу рог
 • рогоносец срещу възбуден

Интересни Статии

Разликата между Изкачване и Спускане

Изкачването е акт на изкачване, докато слизането е случай на спускане.

Разликата между Неутешим и Неутешителен

Неутешимото не е утешително, докато неутешимото не е утешително.

Разликата между Бел и Тинтинабулар

Разликата между демонстрация и експонат

Демонстрацията е да се покаже как да се използва (нещо), докато експозицията е да се покаже или покаже (нещо), за да могат другите да видят, особено на изложба или конкурс.

Разликата между Base и Bottom

Основата е опорен, долен или долен компонент на конструкция или обект, докато дъното е най-ниската част на каквото и да било.

Разликата между Мръсно и Сладко

Мръсното е нечисто, докато отвратителното насърчава сексуалното желание или похот.

Разликата между Hear и Listen

Слухът е да възприема звуци през ухото, докато слушането е да се обърне внимание на звук или реч.

Разликата между Floodwall и Levee

Floodwall е вертикална преграда, създадена от човека, предназначена временно да съдържа водите на река или друг воден път по време на наводнение, докато дамбата е насип за предотвратяване на наводняване.

Разликата между Момиче и Гай

Момичето е женско дете, юноша или млада жена, докато човекът е образ на мъж, изгорен на огън на годишнината от барутния заговор (5 ноември).

Разликата между Byword и Proverb

Поговорката е пословица или пословичен израз, често срещана поговорка, докато пословицата е фраза, изразяваща основна истина, която може да се приложи към често срещани ситуации.

Разликата между Groovy и Hip

Groovy е модерен и модерен човек, докато бедрата са проектираните навън части на таза и горната част на бедрената кост и горната тъкан.

Разликата между Annul и Nullify

Annul трябва да отмени официално валидността на, докато nullify е да направи юридически невалидна.

Разликата между Meliorative и Pejorative

Мелиоративното е, че мелиорира, докато пейоративното е пренебрежително, омаловажаващо или унижаващо.

Разликата между демон и дявол

Демонът е зъл дух, който живее в ада или работи за ада, докато дяволът е зло създание.

Разликата между Дон и Дона

Дон е университетски професор, особено в Оксфорд или Кеймбридж, докато Дона е дама, особено благородничка.

Разликата между сила и слабост

Силата е качеството или степента на това да си силен, докато слабостта е условието да си слаб.

Разликата между бонбони и сладкарски изделия

Бонбоните са годни за консумация сладкарски изделия със сладък вкус, съдържащи захар или понякога изкуствени подсладители и често ароматизирани с плодове, шоколад, ядки, билки и подправки или изкуствени аромати, докато сладкарските изделия са храни с много сладък вкус, взети като група.

Разликата между Fine и Good

Финото е хубаво шампанско, докато доброто е силата или поведението, които са враг на злото. обикновено се състои от помощ на другите и общо благосклонност.

Разликата между напред и самонадеян

Напред е към фронта или отпред, докато самонадеяността надхвърля това, което е правилно, правилно или подходящо поради излишък на самочувствие или арогантност.

Разликата между Изчисление и Оценка

Изчислението е акт или процес на изчисляване, докато оценката е грубо изчисление или оценка на стойността, размера или цената на нещо.

Разликата между Throw и Throw off

Хвърлянето е за усукване или завъртане, докато хвърлянето е объркване.

Разликата между Pigeon и Stiff

Гълъбът е една от няколкото птици от семейство columbidae, която се състои от повече от 300 вида, докато коравият е средностатистически човек, обикновено мъж, без особена разлика, умение или образование, често работещ вдървен или късмет.

Разликата между Tarry и Wait on

Tarry е да се забави, докато чакането е да се изчака събитие.

Разликата между Game Controller и Gamepad

Game controller е хардуерно устройство, предназначено да позволи на потребителя да играе видео игри, докато gamepad е вид игрови контролер, държан в двете ръце и контролиран с палци.

Разликата между компенсация и реституция

Възстановяването е еквивалент, върнат за всичко, дадено, извършено или претърпено, докато възстановяването е процес на компенсация на загубите.