Разликата между съдържание и съдържание

Когато се използва като прилагателни , съдържание означава удовлетворен, докато доволен означава доволен.


Съдържание Също така е междуметие със значението: добре, съгласен.Съдържание Също така е съществително със значението: това, което се съдържа.Съдържание Също така е глагол със значението: да даде задоволство или удовлетворение.

проверете по-долу за другите дефиниции на Съдържание и Доволен 1. Съдържание има съществително (безброй):

  Това, което се съдържа.

 2. Съдържание има съществително :  Тематика; това, което се съдържа в писмеността или речта.

 3. Съдържание има съществително :

  Количеството съдържащ се материал; съдържание.

 4. Съдържание има съществително :

  Капацитет за задържане.

 5. Съдържание има съществително (математика):

  N-мерното пространство, съдържащо се от n-мерния многоъгълник (наречен обем в случай на многоъгълник и площ в случай на многоъгълник).

 6. Съдържание има съществително (алгебра, теория на пръстена):

  Най-големият общ делител на коефициентите; общият коефициент на коефициентите, който, когато се премахне, оставя коригираните коефициенти без общ коефициент, който не е инвертируем.

 7. Съдържание има съществително :

  Удовлетвореност; доволство.

  Примери:

  'Те бяха в състояние на сънливо съдържание след вечерята.'

 8. Съдържание има съществително (остаряло):

  Придобиване без изследване.

 9. Съдържание има съществително :

  Това, което съдържа или удовлетворява; това, което ако бъде постигнато, ще направи човек щастлив.

 10. Съдържание има съществително (Великобритания, Камара на лордовете):

  Израз на съгласие към законопроект или предложение; утвърдителен вот.

 11. Съдържание има съществително (Великобритания, Камара на лордовете):

  Член, който гласува в съгласие.

 1. Съдържание като прилагателно :

  Удовлетворен.

 1. Съдържание има глагол (преходно):

  Да даде задоволство или удовлетворение; да задоволява; да направи щастлив.

  Примери:

  „Не можете да имате повече - ще трябва да се задоволите с това, което вече имате.“

 2. Съдържание има глагол (преходен, остарял):

  За да задоволи очакванията на; да платя; да отплатиш.

 1. Доволен има глагол :

 1. Доволен като прилагателно :

  Удовлетворен.

Сравнете думите:

Намерете разликата

Сравнете със синоними и сродни думи:

 • съдържание срещу доволни
 • съдържание срещу доволен
 • съдържание срещу доволни

Интересни Статии

Разликата между Предишен и Предишен

Разликата между консервативен и либерален

Консервативният е този, който се противопоставя на промените в традиционните институции в своята страна, докато либералният е този с либерални възгледи, подкрепящ индивидуалната свобода (вж. Статията на Уикипедия за либерализма).

Разликата между Close and Close by

Разликата между Fix и Rectify

Поправката е да се пробие, докато коригирането да се лекува (орган или част от тялото).

Разликата между Backup и Ghost

Архивирането е резерва или заместител, докато призракът е духът.

Разликата между бобина и индуктор

Намотката е нещо, навито под формата на спирала или спирала, докато индукторът е пасивно устройство, което въвежда индуктивност в електрическа верига.

Разликата между спорна и полемична

Противоречивото предизвиква противоречие - дебат или дискусия на противоположни мнения, докато полемичният е свързан с аргументи или противоречия.

Разликата между джендър и хермафродит

Полът е разделение на съществителните и местоименията (а понякога и на други части на речта) на мъжки или женски род, а понякога и други категории като среден или общ, докато хермафродитът е индивид или организъм, притежаващ двусмислени полови органи, обикновено включващ и двата вида полови жлези.

Разликата между Вземете обратно и Неизговори

Вземете обратно е да оттеглите по-ранно изказване, докато unspeak е да оттеглите това, което сте говорили, да не кажете.

Разликата между Indolent и Lazy

Indolent е обичайно мързелив, отлагащ или устойчив на физически труд / труд, докато мързеливият не желае да работи или да полага усилия.

Разликата между склонността и склонността

Склонността е предразположение или естествена склонност, склонност или пристрастие, докато склонността е тенденция, предпочитание или привличане.

Разликата между бивша и еднократна

Бивш е някой, който формира нещо, докато еднократно е полицията.

Разликата между средно и посредствено

Средното е средната аритметична стойност, докато посредственият е човек с незначителна значимост, постижение или признание.

Разликата между Lonely и Lonesome

Самотният е нещастен, защото се чувства изолиран от контакт с други хора, докато самотният е нещастен поради това, че е сам.

Разликата между Terra alba и White

Terra alba е бяло землисто вещество, състоящо се от изгорен гипс и алуминиев силикат (каолин) или някаква подобна съставка, като магнезия. понякога се използва за подправяне на определени храни, подправки, бонбони, бои и т.н., докато бялото е цветът / цветът на снега или млякото.

Разликата между процедура и рутина

Процедурата е специфичен метод за изпълнение на задача, докато рутината е курс на действие, който трябва да се следва редовно.

Разликата между Преместване и Прехвърляне

Преместването е акт на преместване, докато прехвърлянето е акт на предаване или премахване на нещо от едно място, човек или нещо на друго.

Разликата между Frown и Laugh

Намръщеното лице е изражение на лицето, при което веждите са събрани, а челото е набръчкано, обикновено показва недоволство, тъга или притеснение или по-рядко объркване или концентрация, докато смехът е израз на веселие, специфичен за човешкия вид.

Разликата между Track и Trajectory

Трасето е следа, оставена от нещо, което е минало, докато траекторията е пътят на тялото, докато то пътува през пространството.

Разликата между презрение и гордост

Пренебрежението е чувство на презрение или презрение, докато гордостта е качеството или състоянието на гордостта.

Разликата между лък и крива

Лъкът е оръжие, направено от извито парче дърво или друг гъвкав материал, чиито краища са свързани с връв, използвано за стрелба със стрели, докато кривата е нежен завой, като например на път.

Разликата между Builder и Wrecker

Строителят е човек, който строи или конструира неща, докато разрушителят е човек или компания, който демонтира стари или разрушени превозни средства или други предмети, за да си върне полезни части. (Австралия).

Разликата между Able и Unable

Able е да се подготви, докато неспособността е да направи неспособна.

Разликата между асоциирана степен и диплома

Асоциираната степен е академична степен, присъдена след еквивалент на приблизително две години колеж, обикновено от общински колежи, докато дипломата е документ, издаден от образователна институция, удостоверяващ, че получателят е получил степен или е завършил успешно определен курс на обучение .

Разликата между производна и производна функция

Производната е нещо производно, докато производната функция е от функция, друга функция, чиято стойност за всяка стойност на независимата променлива е моментната скорост на промяна на дадената функция при тази стойност на независимата променлива.