Разликата между годишна и годишна

Когато се използва като съществителни , годишен означава годишна публикация, докато годишно означава нещо, което се издава веднъж годишно.

Когато се използва като прилагателни , годишен означава да се случва веднъж годишно, докато годишно означава да се случва веднъж годишно.
Годишно Също така е наречие със значение: веднъж годишно.проверете по-долу за другите дефиниции на Годишен и Годишно

 1. Годишен като прилагателно :  Случва се веднъж годишно.

  Примери:

  '[[w: Годишно общо събрание годишно_събрание]]; [[w: Годишна публикация на годишната_публикация]] '

 2. Годишен като прилагателно :  От, за или свързани с цяла година, често като повтарящ се цикъл; определени или отчетени по годината; натрупване в течение на една година; изпълнени, изпълнени или завършени в рамките на една година. Вижте също .

  Примери:

  „годишна заплата; средногодишни печалби; годишният ход на слънцето '

 3. Годишен като прилагателно (ботаника, на растение):

  Наличие на жизнен цикъл, който е завършен само за един вегетационен период; напр. боб, царевица, невен. Вижте Годишно растение в Уикипедия. Сравнете,.

 4. Годишен като прилагателно (ентомология):

  Живеещи или траещи само един сезон или година, като определени насекоми или колонии от насекоми.

 1. Годишен има съществително :

  Годишна публикация; книга, периодично издание, списание, доклад, комикс, годишник и др., който се издава периодично веднъж годишно, което може да бъде или не в допълнение към редовното седмично или месечно публикуване.

  Примери:

  „Чета списанието, но обикновено не купувам годишните.“

 2. Годишен има съществително (ботаника):

  Едногодишно растение; растение с продължителност на живота само един вегетационен период; растение, което естествено покълва, цъфти и умира за една година. Сравнете,.

  Примери:

  „Нямам търпение да засадя едногодишните си растения през пролетта.“

 3. Годишен има съществително :

  Медицински преглед, който се провежда веднъж годишно.

 1. Годишно като прилагателно :

  Случва се веднъж годишно.

  Примери:

  „годишен доход“

  „Коледа е годишно тържество.“

 1. Годишно като наречие :

  Веднъж годишно.

 2. Годишно като наречие :

  Всяка година.

 1. Годишно има съществително :

  Нещо, което се издава веднъж годишно.

Сравнете думите:

Намерете разликата

Сравнете със синоними и сродни думи:

 • годишен спрямо годишен
 • годишен спрямо годишен
 • годишно спрямо годишно
 • многогодишни спрямо годишни

Интересни Статии

Разликата между Изкачване и Спускане

Изкачването е акт на изкачване, докато слизането е случай на спускане.

Разликата между Неутешим и Неутешителен

Неутешимото не е утешително, докато неутешимото не е утешително.

Разликата между Бел и Тинтинабулар

Разликата между демонстрация и експонат

Демонстрацията е да се покаже как да се използва (нещо), докато експозицията е да се покаже или покаже (нещо), за да могат другите да видят, особено на изложба или конкурс.

Разликата между Base и Bottom

Основата е опорен, долен или долен компонент на конструкция или обект, докато дъното е най-ниската част на каквото и да било.

Разликата между Мръсно и Сладко

Мръсното е нечисто, докато отвратителното насърчава сексуалното желание или похот.

Разликата между Hear и Listen

Слухът е да възприема звуци през ухото, докато слушането е да се обърне внимание на звук или реч.

Разликата между Floodwall и Levee

Floodwall е вертикална преграда, създадена от човека, предназначена временно да съдържа водите на река или друг воден път по време на наводнение, докато дамбата е насип за предотвратяване на наводняване.

Разликата между Момиче и Гай

Момичето е женско дете, юноша или млада жена, докато човекът е образ на мъж, изгорен на огън на годишнината от барутния заговор (5 ноември).

Разликата между Byword и Proverb

Поговорката е пословица или пословичен израз, често срещана поговорка, докато пословицата е фраза, изразяваща основна истина, която може да се приложи към често срещани ситуации.

Разликата между Groovy и Hip

Groovy е модерен и модерен човек, докато бедрата са проектираните навън части на таза и горната част на бедрената кост и горната тъкан.

Разликата между Annul и Nullify

Annul трябва да отмени официално валидността на, докато nullify е да направи юридически невалидна.

Разликата между Meliorative и Pejorative

Мелиоративното е, че мелиорира, докато пейоративното е пренебрежително, омаловажаващо или унижаващо.

Разликата между демон и дявол

Демонът е зъл дух, който живее в ада или работи за ада, докато дяволът е зло създание.

Разликата между Дон и Дона

Дон е университетски професор, особено в Оксфорд или Кеймбридж, докато Дона е дама, особено благородничка.

Разликата между сила и слабост

Силата е качеството или степента на това да си силен, докато слабостта е условието да си слаб.

Разликата между бонбони и сладкарски изделия

Бонбоните са годни за консумация сладкарски изделия със сладък вкус, съдържащи захар или понякога изкуствени подсладители и често ароматизирани с плодове, шоколад, ядки, билки и подправки или изкуствени аромати, докато сладкарските изделия са храни с много сладък вкус, взети като група.

Разликата между Fine и Good

Финото е хубаво шампанско, докато доброто е силата или поведението, които са враг на злото. обикновено се състои от помощ на другите и общо благосклонност.

Разликата между напред и самонадеян

Напред е към фронта или отпред, докато самонадеяността надхвърля това, което е правилно, правилно или подходящо поради излишък на самочувствие или арогантност.

Разликата между Изчисление и Оценка

Изчислението е акт или процес на изчисляване, докато оценката е грубо изчисление или оценка на стойността, размера или цената на нещо.

Разликата между Throw и Throw off

Хвърлянето е за усукване или завъртане, докато хвърлянето е объркване.

Разликата между Pigeon и Stiff

Гълъбът е една от няколкото птици от семейство columbidae, която се състои от повече от 300 вида, докато коравият е средностатистически човек, обикновено мъж, без особена разлика, умение или образование, често работещ вдървен или късмет.

Разликата между Tarry и Wait on

Tarry е да се забави, докато чакането е да се изчака събитие.

Разликата между Game Controller и Gamepad

Game controller е хардуерно устройство, предназначено да позволи на потребителя да играе видео игри, докато gamepad е вид игрови контролер, държан в двете ръце и контролиран с палци.

Разликата между компенсация и реституция

Възстановяването е еквивалент, върнат за всичко, дадено, извършено или претърпено, докато възстановяването е процес на компенсация на загубите.